Økonomisk Politik for Fælles Partiet

Fælles Partiet tror på en fri og åben markedsøkonomi, der giver alle en fair chance for at lykkes. Vi mener, at økonomisk vækst er en forudsætning for et velfungerende samfund, og at den bedste måde at opnå dette på er gennem en sund og bæredygtig balance mellem det private og offentlige.

Fælles Partiet vil:

  • Fremme iværksætteri og skabe bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder, da de udgør hjørnestenen i vores økonomi.
  • Udvikle grønne teknologier og investere i vedvarende energi, da vi mener, at bæredygtighed er nøglen til at opretholde en stærk økonomi på lang sigt.
  • Sikre en rimelig skattebyrde for alle borgere og virksomheder, samtidig med at vi fortsat finansierer vores velfærdssamfund.
  • Udvikle og investere i vores uddannelsessystem, da det er afgørende for at sikre, at vores arbejdsstyrke er i stand til at imødegå de udfordringer, der ligger foran os.
  • Sikre en fair og lige adgang til sundhedspleje og sociale ydelser for alle borgere.

Fælles Partiet mener, at en sund økonomi er afgørende for at skabe et retfærdigt og inklusivt samfund, og at vores økonomiske politik skal prioritere både vækst og bæredygtighed.