Fælles Partiets program for at redde planeten

Bæredygtighed og klimaet som højeste prioritet

  • Investering i grøn energi: Vi vil investere i vedvarende energikilder, såsom sol og vind, og tilskynde til innovation og teknologisk udvikling inden for grøn energi. Vi vil også støtte den hurtige udbredelse af energieffektive teknologier og smarte netværk.
  • Afskaffelse af fossile brændstoffer: Vi vil arbejde for en hurtigere afskaffelse af fossile brændstoffer og støtte en overgang til grønne alternativer, herunder hydrogen og geotermisk energi.
  • Fremme af offentlig transport: Vi vil arbejde for at fremme offentlig transport og sikre, at den er tilgængelig og overkommelig for alle. Vi vil også støtte investeringer i cykel- og gånginfrastruktur og elektrificering af tog.
  • Grønne byer: Vi vil arbejde for at skabe grønne byer, hvor bæredygtighed er i centrum, og hvor der er fokus på at reducere CO2-udledningen. Vi vil støtte udviklingen af ​​grønne byer, hvor der er fokus på at anvende genanvendelige materialer og bygge energieffektive bygninger.
  • Uddannelse og bevidsthed: Vi vil investere i uddannelse og bevidsthedskampagner, der oplyser offentligheden om klimaændringer og mulige løsninger. Vi vil også støtte forskning og udvikling af nye grønne teknologier.
  • Grønne skatter: Vi vil arbejde for at indføre grønne skatter og afgifter, der opmuntrer til bæredygtig adfærd og reducerer CO2-udledningen. Vi vil også støtte øget finansiering af klimaprojekter og investeringer i grønne infrastrukturprojekter.
  • Internationalt samarbejde: Vi vil arbejde tæt sammen med andre lande og internationale organisationer for at tackle klimaændringerne på en global skala. Vi vil også støtte det globale mål om at nå netto-nuludledning senest i 2050.
  • Reduktion af affald: Vi vil arbejde for at reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen og genbrug. Vi vil støtte udviklingen af ​​cirkulær økonomi og reducere brugen af ​​engangsprodukter.
  • Støtte til bæredygtig landbrug: Vi vil støtte bæredygtig landbrug og økologisk produktion for at reducere landbrugssektorens CO2-udledning og bevare biodiversiteten.

* Disclaimer om hvem der har skrevet denne tekst.